Bảo Lâm; giao Công an tỉnh điều tra

Tra cứu điểm thi 2020. Thanh tra toàn diện các dự án liên quan rừng ở Bảo Lâm Lâm Viên. 06:00 – 07/09/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án liên quan rừng ở H Bảo Lâm; giao công an tỉnh điều tra xử lý các sai phạm […]