được UBND tỉnh cấp phép đầu tư năm 2006

Điểm mặt hàng loạt dự án ‘đắp chiếu’ đã hết thời gian gia hạn tại đô thị biển Cửa Lò Tin Vinh, Nghệ An. Nguồn: duongnguyen : 07/09/20 11:01am. Bình luận Dù đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện hoàn thành dự án bằng cách cho phép gia hạn hoặc giãn tiến độ, […]