chị Hằng cũng đã tạo ra được “tấm vải” to

Giới trẻ. Sống – Yêu – Ăn – Chơi Thế giới mạng Kết nối Đoàn – Hội Giới trẻ Giới trẻ Sống – Yêu – Ăn – Chơi Cô gái ”biến” ni lông thành những chiếc túi xinh xắn. Tấn Đạt. 16:17 – 09/09/2020. Tận dụng túi ni lông bỏ đi, chị Phạm Thị Kim […]