rõ ràng Rap Việt ngày càng vượt King Of Rap

Netizen chỉ trích King Of Rap vì sân khấu tối beat dìm thí sinh, luật khó hiểu. tất cả đều thua xa Rap Việt?. Văn Hóa. Âm Nhạc Ca Sĩ. 12/09/20 06:31pm. bình luận Rất đông khán gi‌ả đã không thể tiếp tục ủng hộ King Of Rap trước Rap Việt khi càng đi sâu […]