không đúng quy định theo Điều 5

Diễn đàn Game VN Điều hướng nhanh. UBND huyện Củ Chi cho phép tách thửa đất ở không phù hợp quy hoạch được duyệt không đúng quy định theo Điều 5, QĐ số 60 của UBND thành phố. UBND huyện Củ Chi cho phép tách thửa đất ở không phù hợp quy hoạch được duyệt, […]