Gần 1.200 hộ nghèo ở Cà Mau cần hỗ trợ nhà ở

Gần 1.200 hộ nghèo ở Cà Mau cần hỗ trợ nhà ở. Nguồn: kute : 08/09/20 04:17pm. bình luận UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2020 toàn tỉnh Cà Mau có 1.176 hộ cần hỗ trợ về nhà ở theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo giai đoạn 2019 – 2020. Nguồn kinh phí […]

Cụ thể Nghị định 104 bổ sung thêm trường hợp các cán bộ

Bổ sung thêm trường hợp được kéo dài tuổi hưu đến 5 năm từ 2020. Nguồn: summer : 08/09/20 12:29pm. bình luận Nghị định số 104 sửa đổi và bổ sung Nghị định số 53/2015 của Chính phủ bổ sung thêm trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Nghị […]