Trader Bitcoin đang trong vòng lặp FUD và FOMO

Tin tức Bitcoin (BTC) Bitcoin vẫn tăng giá trong dài hạn dựa vào các yếu tố Bitcoin vẫn tăng giá trong dài hạn dựa vào các yếu tố vĩ mô 07/09/2020 lúc 10:56 Facebook. tweet. Bitcoin vẫn tăng giá trong khung thời gian vĩ mô theo một trader nổi tiếng trên Twitter Anh ấy đã […]