08:25 Ùn ứ hàng km sau vụ 6 ô tô va chạm ở dốc cầu Phú Mỹ

08:25 . Ùn ứ hàng km sau vụ 6 ô tô va chạm ở dốc cầu Phú Mỹ Ùn ứ hàng km sau vụ 6 ô tô va chạm ở dốc cầu Phú Mỹ. 11-09-2020 – 08:25 AM | Thời sự Do 6 phương tiện va chạm dây chuyền dưới dốc cầu Phú Mỹ khiến […]